عنوان : عوامل زیان آور محیط كاردر بیمارستان شهدای ایذه شناسایی شدند
کد خبر : ۷۵۴۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ 
ساعت : ۱۴:۲۳:۲۸

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه ، طی دور روز کارشناسان بهداشت حرفه ای عوامل زیان آور محیط کار در بیمارستان شهدای ایذه را شناسایی و جهت بر طرف نمودن آنها راهکار ارائه دادند.
از جمله عوامل زیان آور فیزیکی مانند نور ، صدا ؛ عومل شیمیایی  گاز ایزوفلوران ، آلاینده های بیولوژیکی و ارزیابی ارگونومیک در محیط کار بررسی شد.
از نکات بارز این بررسی برطرف نمودن نواقص هم زمان با بررسی بود که توسط پرسنل زحمتکش بیمارستان انجام گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه می باشد

V5.1.0.0